Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Aiguamans o aiguamanil

NÚM DE REGISTRE

1127

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

Aiguamans o aiguamanil

ALÇADA (CM)

21,5 x 14,5cm (boca) 9,6cm (peu) 27,7cm (alçada)

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Fosa, repujat, cisellat

MATERIALS UTILITZATS

Metall (plata?)

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

Làmina metàlica treballada i decorada

TEMA

Floral

DESCRIPCIÓ

Gerra de peu petit i cos bombat (ambdós decorats amb motius florals) i coll alt i llis. Acabat amb un abocador de punta ampla i molt sobresortint. Una estilitzada nansa d'estil floral amb un subtil relleu cargolat lliga la part més sobresortint del cos amb l'extrem de la boca.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

21,5 x 14,5cm (boca) 9,6cm (peu) 27,7cm (alçada)

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA