Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Ànima del baldaquí

NÚM DE REGISTRE

1137

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Ànima de fusta

NOM DE L’OBJECTE

Ànima del baldaquí

ALÇADA (CM)

77x100x10

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Tallat i esculpit

MATERIALS UTILITZATS

Fusta

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

Ànima d'orfebreria

DESCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

77x100x10

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA