Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Arbre dels franciscans

NÚM DE REGISTRE

1037

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

tela

NOM DE L’OBJECTE

tela

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

gravat

MATERIALS UTILITZATS

tela i fusta

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

Les teles són de doble capa. Les peces de fusta són tallades.

TEMA

DESCRIPCIÓ

El grabat presenta un arbre on es desenvolupa la jerarquia i història de l'ordre dels franciscans. Tots ells amb l'heràldica que els pertoca i el seu nom. Dues fustes, una a la part de dalt i altre a la part inferior permeten enrrotllar la peça. La fusta inferior és circular amb remats als costats, i la superior és a mode de marc (fusta amb profunditats.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Dolent. Presenta corcs a la fusta i mal estat de la tela sobretot als encaixos amb les peces de fusta.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA