Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Arqueta de metall de l’Ave Maria

NÚM DE REGISTRE

75

CRONOLOGIA

s. XIII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

objecte d'art

NOM DE L’OBJECTE

arqueta

ALÇADA (CM)

15,5

LLARGADA (CM)

10

AMPLADA (CM)

14

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

repussat, clamplevé, cisellat, clavat, incís

MATERIALS UTILITZATS

fusta, metall, vidre, os

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Arqueta de base rectangular i coberta a quatre vessants amb ànima de fusta, recoberta amb planxa metàl·lica, la qual representa diferents motius ornamentals repussats i amb incrustacions d'altres materials. A les cares de la caixa s'alternen tres parells d'incrustacions ovalades (pasta de vidre) disposades de manera vertical i treballades en "champlevé", amb un treball de repussat en rombes, formant com diferents plafons. Al quadrat que forma cada plafó és emmarcat per una inscripció en tres dels seus costats la qual es repeteix en totes les faixes que serveixen de marc als plaflons de l'arqueta: AVE MARIA, GRACIA DEI DOMINA, o bé, AVE MARIA, GRATIA DICTA DOMINA, és a dir: "Déu vos guard, Maria, senyora per la gràcia de Déu", o bé "Déu vos guard, Maria, per la gràcia anomenada senyora". A la part de la tapa, es repeteix el mateix motiu ornamental que a les cares de la caixa, però els extrems de cada una hi ha una cresteria que als laterals presenta una sanefe amb motius ondulats amb estrelles intercalades a banda i banda amb la incrustació de tres botons (de nàcar??) a la part superior, a l'aresta. La part més elavada de la tapa presenta una seriació d'arquets apuntats que simulen una galeria, sobre la qual també hi ha botons, muntats aquests sobre petits platets metàl·lics amb un peu.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

"Ave gratia plena Domina"

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

15,5

LLARGADA (CM)

10

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

0

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

-FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 40 -CALZADA, J., Catedral de Girona, Girona, 1979, p. 71 -Millenum. Història i Art de l'Església Catalana, Barcelona, 1987, p. 212 -Catalunya Romànica, vol. XXIII, p. 158-159 Estudi d'identificació de pedres precioses (gemmes) del Tresor de la Catedral de Girona. Maite Garcia

NOTES I OBSERVACIONS

A sota té etiqueta enganxada amb el núm. 12. A dins de l'arqueta hi ha paper amb el núm. IEC 8374

COMPARTIR

CA