Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bàcul de metall daurat del Bisbe Cartañà

NÚM DE REGISTRE

1017

CRONOLOGIA

s.XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

bàcul

ALÇADA (CM)

175 x 15 x 10 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

fosa, repussat, clavat, incís, aplacat, daurat

MATERIALS UTILITZATS

metall

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Bàcul amb l'asta llisa sense decoració que acaba coronat amb motllura senzilla i un nus esfèric aplanat amb decoració repussada i medallons. Un capitell amb fcimaci sosté un cos amb motius arquitectonics de quatre cares, a cadascuna de les quals dins un arc o fornícula hi ha quatre figures. El bàcul acaba coronat per una voluta central. Tot el mànec està treballat amb decoració floral repussada.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

Escut bisbe Cartañà en el nus.

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

175 x 15 x 10 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Regular. Cal millor la presentació, l'obra s'ha de subjectar d'alguna manera que no aguanti com ara el seu propi pes, ja que es pot deformar.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA