Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Barret

NÚM DE REGISTRE

2436

CRONOLOGIA

2ona meitat s. XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Indumentària

NOM DE L’OBJECTE

Barret

ALÇADA (CM)

9x31x28,5

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

Cartró i teixit

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

Feltre, cuir, sintètic

TEMA

DESCRIPCIÓ

Barret color negre, circular, decorat amb tres borles negres a cada banda i folre vermell l’interior

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

SCG

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Falcó. Girona

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

Etiqueta

LLOC D’EXECUCIÓ

Girona

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

9x31x28,5

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

Donació

FONT D’INGRÉS

Donació del Mossèn Salvador Coll

DATA D’INGRÉS

44375

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

A dins: bitllet d’autobús del 1957 i un altre paper amb el recorregut de l’autobús.

COMPARTIR

CA