Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Biga policromada amb heràldica

NÚM DE REGISTRE

1143

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Biga

NOM DE L’OBJECTE

Biga policromada amb heràldica

ALÇADA (CM)

262x20x10

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Tallat, pintat

MATERIALS UTILITZATS

Pintura sobre fusta

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

Decoratiu

DESCRIPCIÓ

Biga policromada amb motius heràldics.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

262x20x10

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA