Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bordó de plata

NÚM DE REGISTRE

204

CRONOLOGIA

s. XV-XVI

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

bordó

ALÇADA (CM)

210 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

14,5 cm

TÈCNIQUES UTILITZADES

repussat, clavat, calat, incís

MATERIALS UTILITZATS

plata

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Bordó de plata. Tot el fust està profusament treballat amb cassetons romboïdals. La pinya o part superior de la peça, està formada per quatre grosses fulles d'acant entrelligades. Tot el conjunt acaba amb un coronament amb amb forma de petit pinacle.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

210 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Regular. Cal millor la presentació, l'obra s'ha de subjectar d'alguna manera que no aguanti com ara el seu propi pes, ja que es pot deformar.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA