Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bossa de corporals

NÚM DE REGISTRE

461

CRONOLOGIA

s. XIX-XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

bossa de corporals

ALÇADA (CM)

23,5 x 24 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, passamaneria, cartó

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Bossa de corporals que forma part d'un tern que es composa de 2 dalmàtiques, 1 casulla, i 2 bosses de corporals i 5 capes pluvials (veure fitxes associades). Bossa de corporals amb ànima de cartó a l'interior, revistida amb tela de ras de seda color de granate. Passamaneria de cordó granate i borles de fils daurats i granates als quatre extrems de la bossa. Quatre aglans també granates i daurats al mig de cada costat del vers, un fa les funcions de botó per tancar-la. Escrit amb llapis el número de IEC a l'interior. Forro de color beig.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

23,5 x 24 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA