Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bossa de corporals

NÚM DE REGISTRE

531

CRONOLOGIA

1774

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

bossa de corporals

ALÇADA (CM)

28,5 x 27,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

brodat, cosit

MATERIALS UTILITZATS

seda, fils de seda policromats, cartó, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Bossa de corporals que forma part d'un tern que es composa de: 3 capes pluvials, 1 gremial?, 2 casulla, 2 dalmàtiques, 3 cobrecalze, 2 collarins, 4 maniples, 4 estoles i 2 bosses de corporals (veure fitxes associades). Bossa de corporals amb ànima de cartó a l'interior i ornamentat per les dues cares amb un brodat de fils de seda policromats (verd, beig, marró, vermell...)que dibuixa una flor grossa de diferents pètals concèntrics, emmarcada per una ampla sanefa floro-vegetal. Conserva només tres de les quatre borles aglanades amb serrell que degué tenir a cada extrem. Cordó i botó aglanat per tarcar-la. Escrit en bolígraf el número de IEC a l'interior. Forro de color granate.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Taller Miguel Molero

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

Toledo

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

28,5 x 27,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

Ha perdut una de les borles.

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA