Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bossa de corporals

NÚM DE REGISTRE

537

CRONOLOGIA

1774

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

bossa de corporals

ALÇADA (CM)

26,5 x 26,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

brodat, cosit

MATERIALS UTILITZATS

seda, fils d'or i plata, fils de seda policromats, cartó, passsamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Bossa de corporals que forma part d'un tern que es composa de: 2 cobrecalzes, 1 gremial?, 1 capa pluvial, 2 bosses de corporals, 2 estoles, 2 maniples i 2 casulles (veure fitxes assossiades). Bossa de corporals de color morat amb ànima de cartó a l'interior. Presenta la mateixa ornamentació per les dues cares: un cordó daurat volteja la peça. Uba sanefa d'arcuacions platejades fa de marc del motiu central, un gros floró, brodat en fil dde colors (verd, taronja, beid, blanc). Conserva cordó i el botó aglanat de color beig i tres de les quatre borles aglanades que degué tenir a cada extrem. Escrit en bolígraf el número de IEC a l'interior. Forro de color beig.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Taller Miguel Molero

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

Toledo

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

26,5 x 26,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

Ha perdut una de les borles.

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA