Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bossa de corporals del tern de la Puríssima

NÚM DE REGISTRE

557

CRONOLOGIA

1854

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

bossa de corporals

ALÇADA (CM)

24,5 x 24,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brocat

MATERIALS UTILITZATS

seda, or, cartó, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Bossa de corporals que forma part del tern de la Puríssima que el formen: 2 dalmàtiques, 5 capes pluvials, 2 casulles, 3 estoles, 1 maniple, 1 collarí, 2 bosses de corporals, 1 cobrecalze, 1 cíngol i 2 draps de faristol. Bossa de corporals amb ànima de cartó a l'interior, revistida amb ras de seda de color de blau. Un ribet de passamaneria daurat contorneja la peça. Té quatre borles aglanades, daurades i tres boton aglanats. Cordó de tancament de color blau. Escrit en bolígraf el número de IEC a l'interior.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Taller Garín

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

València

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

24,5 x 24,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

donació

FONT D’INGRÉS

Bisbe Sivilla i Gener

DATA D’INGRÉS

6 de desembre de 1904

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Força bé, caldria guardar correctement.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

-Resol. Tom 100, p. 38, 6 de desembre de 1904 -Marquès Casanovas, J., "La capella de la Puríssima", Informe, Diari de Girona, 21 d'octubre de 1987.

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA