Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Bossa de corporals del tern de Sant Narcís

NÚM DE REGISTRE

362

CRONOLOGIA

s. XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

bossa de corporals

ALÇADA (CM)

24 x 24 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat, brocat, encoixinat

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, fil d'or, passamaneria, aplicacions metàl·liques, cartó

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Bossa de corporals que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 3 collarins, 1 cobrecalze, 1 humeral, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Bossa de corporals amb ànima de cartó a l'interior, revistida amb ras de seda de color vermell granate. Marcant el contorn de la peça tres filets de cordó daurat en relleu, els quals serveixen per emmarcar gran cercle de galó-sanefa daurat en relleu que està perfilat a la vegada per dos filets daurats. Un dels quals, l'interior, dibuixa un motiu vegetal que recorda a les fulles del trèbol. Al centre creu daurada en relleu. Passamaneria de cordó granate amb fil daurats i botons i borles aglanats. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

24 x 24 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

L'estat és correcte però caldria ubicar-la en un espai idoni sense altres elements a sobre els brocats.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA