Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cadirat de cor

NÚM DE REGISTRE

1091

CRONOLOGIA

?

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

moble

NOM DE L’OBJECTE

Cadirat

ALÇADA (CM)

478 x 63 x 1,01 (alçada)

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Escultura

MATERIALS UTILITZATS

Fusta de noguera?

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

Talla

TEMA

Motius florals i geomètrics

DESCRIPCIÓ

Fragment del cor gòtic de la catedral, format per set seients, sis de l'antic cor de l'església de Sant Feliu de Girona i un de l'antic cor de la Catedral, el qual està annexat amb continuitat. La decoració es simètrica i igual a cada seient: els recolzadors presenten a la part forntal unes columnes contornejades i una voluta al centre amb motius circulars concèntrics a tres nivells, la resta d'element no presenta decoració destacada.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

Antic cor de l'església de Sant Feliu de Girona

ALÇADA (CM)

478 x 63 x 1,01 (alçada)

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA