Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cadirat de cor

NÚM DE REGISTRE

1088

CRONOLOGIA

XVI ?

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

moble

NOM DE L’OBJECTE

Cadirat

ALÇADA (CM)

109 x 140 x 67 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Escultura

MATERIALS UTILITZATS

Fusta de noguera

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

Talla

TEMA

Motius florals i geomètrics

DESCRIPCIÓ

Fragment del cor gòtic de la catedral, format per dos seients. Els seients són plegables i desmontables, compten amb el suport inferior anomenat "misericòrdia", ja que servia de recolzament durant els actes litúrgics quan els canonges havien d'estar de peu. Cada seient està separat per un recolzador, que a la part inferior presenta motius decoratius de caràcter floral molt estilitzats. Sobre seu es disposa una columna de fust tornejat, amb anells, que sostè una àmplia motllura. La zona de la misericòrdia presenta també decoració floral; per altra part, les potes mostren una decoració de motiu geomètric tallat en forma de punta de diamant.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

Dues etiquetes: una amb "35207077" i una "F" encerclada. Altra amb "XVIII MI-131".

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

Antic cor de la Catedral de Girona (centre de la nau) (orígen), casa de subhastes Setdart

ALÇADA (CM)

109 x 140 x 67 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

Adquirit a la casa de subhastes Setdart

FONT D’INGRÉS

Casa de subhastes Setdart

DATA D’INGRÉS

28 de desembre de 2017

ÚS

RESTAURACIONS

Sembla que la part inferior, els peus, han estat renovats.

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

Si, dues cadires

NÚM. DE PARTS

3

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA