Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Caixa de cordes o elevador

NÚM DE REGISTRE

1131

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Caixa

NOM DE L’OBJECTE

Caixa de cordes o elevador

ALÇADA (CM)

75 x 80 x 112

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Tallat

MATERIALS UTILITZATS

Fusta

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

Eina

DESCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

75 x 80 x 112

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA