Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Caixeta

NÚM DE REGISTRE

1418

CRONOLOGIA

s. XIX-XX?

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

Caixeta

ALÇADA (CM)

4 x 9cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

Metall

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Caixeta ciruclar llisa amb tapa llisa, amdues sense decoracions

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

4 x 9cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA