Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Caldereta de salpasser

NÚM DE REGISTRE

992

CRONOLOGIA

s. XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

caldereta de salpasser

ALÇADA (CM)

11 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

23,5 cm

TÈCNIQUES UTILITZADES

fosa, aplacat, martellajat

MATERIALS UTILITZATS

plata

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Caldereta de forma circular amb llavi exvasat acabat amb una rebava o motllurta. Tota ella decorada amb un martellajat, i per la part frontal té aplacada la imatge d'una Marededéu dempeus amb el Nen als braços.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

Té punxó a sota la base: "R. SUNYER + un exàgon"

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

Barcelona

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

11 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA