Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

calze

NÚM DE REGISTRE

981

CRONOLOGIA

1935

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

calze

ALÇADA (CM)

16,8 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

13,7 cm

TÈCNIQUES UTILITZADES

cisellat, martellejat, daurat, fosa

MATERIALS UTILITZATS

argent

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Calze d'argent sobredaurat, llevat del nus. La copa, gairebé semiesfèrica i sense llavi, és tota sobredaurada i presenta un acabat exterior martellejat. Un anell enfonsat al centre i decorat amb dos registres de ziga-zagues cisellades dóna pas al nus, de forma globular, que mostra els símbols dels quatre evangelistes cisellats en argent sense daurar. Cadascun d'aquests símbols se separa dels contigus gràcies a dues fulles en relleu que, sortint de la part superior i inferior del nus, es toquen per la punta. El nus és sostingut per un peu troncocònic daurat amb una inscripció cisellada al seu terç inferior, que reposa sobre una base plana, circular, amb una vora on hi ha cisellada de nou una ziga-zaga.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

Al terç inferior del peu: +HIC:EST:CALIX:NOVUM:TEST(AMENT)UM Sota la base: A Mossen Josep Oriol Clos / en el dia de missa nova /Josep Sauri Vilar i Rosa Bargallo de Sauri / 7 juliol 1935 També sota la base: Sunyer

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Orfebreria Sunyer de Barcelona

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

marca

LLOC D’EXECUCIÓ

Barcelona?

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

16,8 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA