Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Calze

NÚM DE REGISTRE

986

CRONOLOGIA

s. XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

calze

ALÇADA (CM)

13,5 x 14,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

10,5 cm (copa) / 6,5 cm (peu)

TÈCNIQUES UTILITZADES

martellejat, fosa, cisellat

MATERIALS UTILITZATS

plata

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Calze d'argent que presenta un acabat exterior martellejat. La seva meitat superior té forma troncocònica invertida i connexta directament amb el cos, de forma globular, gairebé esfèrica. El peu és troncocònic molt aplanat, amb una vora no gaire ampla. Sota la base hi ha escut cisellat. El calze té dues nanses de secció quadrada disposades simètricament, que sorgeixen de la part inferior del cos globular i que, tot augmentant gradualment de gruix, s'entreguen al centre de la part superior troncocònica del calze.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

Té punxó a la vora exterior de la copa, es tracta d'una mena de moograma que no es llegeix bé.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

A sota la base del peu escut timbrat amb capell episcopal.

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

13,5 x 14,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA