Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Calze trobat al sarcòfag del bisbe de Girona Guillem de Cabanelles +1245

NÚM DE REGISTRE

101

CRONOLOGIA

s. XIII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

calze

ALÇADA (CM)

11

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

9 cm

TÈCNIQUES UTILITZADES

fosa, soldadura

MATERIALS UTILITZATS

peltre, fusta

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Calze de peltre que es diu que fou trobat dins el sarcòfag del bisbe de Girona Guillem de Cabanilles, mort el 1245, juntament amb la seva patena (veure fitxa 0102). El calze té copa forma de casquet esfèric i ha estat realitzada d'una sola peça. La seva unió amb el peu es realitza per mitjà d'un nus de perfil bitroncocònic, el qual segueix una lleugera revora que el distingeix. El peu té una forma troncocònica molt eixamplada, que es precipita en una ampla base aplanada.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

11

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Molt malmmès, pèrdues de corrossió, conservació deficient.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

Manca gran part de la copa i la major part del peu.

DESCRIPCIÓ

-FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 40 -Catalunya Romànica, vol. XXIII, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1988, p. 153 -Sanjosé Llongueras, Lourdes. Al servei de l’altar. Tresors d’orfebreria de les esglésies catalanes segles IX-XIII. 2018. -Gràcies Mont, Elisenda. Materials de peltre medievals a Catalunya. Acta historica et archaeologica Mediaevalia 5-6. Pedralbes-Barcelona, 1984-1985.

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA