Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

calze

NÚM DE REGISTRE

979

CRONOLOGIA

finals s. XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

calze

ALÇADA (CM)

20,9 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

18,7 cm (sup) / 15,2 cm (inf)

TÈCNIQUES UTILITZADES

repussat (martellejat), fosa

MATERIALS UTILITZATS

argent, argent sobredaurat

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Calze compost de copa i peu, pràcticament sense tija. La copa, de forma troncocònica arrodonida, té l'interior i el llavi revestits d'argent sobredaurat; l'exterior mostra un acabat d' aspecte martellejat. El peu, d'una alçada corresponent a gairebé la meitat de l'objecte, està format per dotze làmines d'argent lleugerament bisellades als costats, més amples a la base i estrenyent-se progressivament, disposades en forma de feix o de garba. La copa es recolza en l'exvasament sobtat dels extrems superiors de les làmines.c

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

inicials GR a la cara interior d'una de les làmines del peu

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

disseny de Mn. Genís Baltrons (almenys el peu).

ESCOLA / TALLER

Taller d'orfebreria Tena, Barcelona (?)

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

20,9 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

1

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

Calze habitualment emprat en les solemnitats i misses concelebrades

COMPARTIR

CA