Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cancell

NÚM DE REGISTRE

1255

CRONOLOGIA

s.XI

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

Cancell

ALÇADA (CM)

15x18,5x12,7

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

esculpit, tallat

MATERIALS UTILITZATS

calcària nummulítica

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Fragment de cancell decorat amb una part d'una pota d'un brau

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

Cancell romànic del s.XI

ALÇADA (CM)

15x18,5x12,7

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

Sureda 2008: Els precedents de la Catedral de Santa Maria de Girona. De la plaça religiosa del fòrum romà al conjunt arquitectònic de la seu romànica (ss. I aC - XIV dC), Tesis Doctoral inèdita (Universitat de Girona), fig. 122.

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA