Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Canelobre

NÚM DE REGISTRE

286

CRONOLOGIA

s. XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

canelobre

ALÇADA (CM)

83 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

22 cm

TÈCNIQUES UTILITZADES

fosa, repussat

MATERIALS UTILITZATS

llautó

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Canelobre daurat amb base cònica amb decoració vegetal i un fust que imita les columnes estriades. La part superior també és de forma cònica.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

83 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA