Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Canelobre

NÚM DE REGISTRE

1412

CRONOLOGIA

s. XIX-XX?

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

Canelobre

ALÇADA (CM)

125,5 x 40cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

Metall

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Canelobre gran de tres peus amb 3 decoracions en espiral en el tronc

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

125,5 x 40cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

Donació

FONT D’INGRÉS

Propietat privada d'un canonge

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Regular

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA