Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Canelobre de moble

NÚM DE REGISTRE

1454

CRONOLOGIA

s. XIX(?)

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

Canelobre de moble

ALÇADA (CM)

8,50x7,50x16

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Fosa

MATERIALS UTILITZATS

Metall

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Canelobre de moble, possiblement piano, en el tronc motiu decoratiu amb 5 forats.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

8,50x7,50x16

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Regular

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA