Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Canelobre sense cap

NÚM DE REGISTRE

1399

CRONOLOGIA

1940

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

Canelobre sense cap

ALÇADA (CM)

37,5 x 16cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

Metall

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Canelobre, de 3 potes, de conjunt estètic amb el grup de canelobres 1397 i el crucifix 1398. Li manca la part superior on es col·loca el ciri.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

Altar S. Esteban 1940. F. Canadell

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

F. Canadell

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

Orígen: altar de San Esteban

ALÇADA (CM)

37,5 x 16cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Regular

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

Canelobre sense cap

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

Cap del canelobre.

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA