Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa de confrare?

NÚM DE REGISTRE

1208

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Teixit

NOM DE L’OBJECTE

Capa

ALÇADA (CM)

146x330

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

Teixit

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Capa negre amb vora frontal vermella, té una tanca daurada al coll.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

Etiquela "JP" i "Jaulent. C/Cucurulla, 5. Barcelona"

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Sastreria Jaulent (Barcelona)

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

146x330

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Molt arnada.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA