Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

NÚM DE REGISTRE

401

CRONOLOGIA

s. XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

capa pluvial

ALÇADA (CM)

131 x 271 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat, encoixinat

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, fil d'or i sedes policromades, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Capa pluvial que forma part d'un tern que es composa de 3 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 3 estoles, 2 collarins, 3 maniples,1 cobrecalze, 1 bossa de corporals, 1 humeral, 1 gremial i un drap de faristol. (veure fitxes associades). Capa pluvial de ras de seda de color verd. L'ornamentació principal de la capa es concentra en l'escapulari i el capelló, ambdós ricaments brodats. A l'escapulari el contorneja i el divideix en dues bandes una sanefa brodada, daurada i que dibuixa mena de fulles que queden emmarcades per dos filets daurats (el mateix motiu en tot el tern) i que en la part central de la banda s'ha canviat el motiu de la fulla per unes flors. El capelló, també emmarcat per la mateixa sanefa, se li ha afegit un serrell de color daurat. El capelló va cosit a la capa, tot i que també té quatre fiadors aglanats, que en aquest cas només tenen una funció decorativa. El motiu principal del capelló és brodat sobre un setí de color crema. S'hi representa sota un barret-escut de bisbe de color verd amb polaines la imatge de la Mare de Déu asseguda en un tron, coronada i vestida amb túnica vermella i blava que aguanta el Nen Jesús a la falda. Tota la composició del capelló s'emmarca dins una forma trapezoidal, que de fet és el nus d'una creu, els braços de la qual són de forma flordelisada i brodats en fil d'or. La capa conserva les dues peces de tancament ornamentades amb el motiu de la sanefa principal, però ha perdut les dues peces metàl·liques per a ser cordada. Té el forro de color verd i duu cosida una roba blanca a la part que es col·loca darrera el coll. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

131 x 271 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Correcte, però convindria guardar-la en un espai més adequat sense altres elements a sobre els brodats.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

Ha perdut les peces metàl·líques per a cordar-la.

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA