Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

NÚM DE REGISTRE

441

CRONOLOGIA

s. XIX-XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

capa pluvial

ALÇADA (CM)

125 x 280 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit

MATERIALS UTILITZATS

vellut, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Capa pluvial que forma part d'un tern que es composa de 3 dalmàtiques, 1 casulla, 7 capes pluvials, 2 estoles, 1, collarí, 1 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Capa pluvial de vellut granate. L'escapulari el contorneja i el divideix en dues bandes un galó o tira de passamaneria daurat, amb motius i laterals fistonejats, el mateix que també emmarca el capelló. El capelló està cosit a la capa per la part superior i el voreja un serrell curt de passamaneria daurada. La capa conserva les peces de tancament per ser cordada, una amb gafets metàl·lics i l'altra amb traus-baga de corda. Escrit amb bolígraf el número de IEC al forro. Duu cosida roba blanca a la part del coll.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

125 x 280 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Correcte tot i el desgast del vellut en algunes parts.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA