Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

NÚM DE REGISTRE

365

CRONOLOGIA

s. XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

capa pluvial

ALÇADA (CM)

131 x 258 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brocat, encoixinat

MATERIALS UTILITZATS

seda, fil d'or i de plata, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Capa pluvial que forma part d'un tern que es composa de: 6 capes pluvials, 4 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 4 collarins, 1 cobrecalze, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Capa pluvial de seda de color gris amb una trama de fons de fil platejat i motius florals. L'ornamentació principal de la capa es concentra en l'escapulari i el capelló, ambdós ricaments brocats. L'escapulari el contorneja i el divideix en dues bandes una sanefa brocada, daurada i que dibuixa mena de fulles que queden emmarcades per dos filets daurats (el mateix motiu en tot el tern). En els dos extrems de la banda de l'escapulari hi ha brocat un gros motiu floral amb forma d'espiral. El capelló, també emmarcat per la mateixa sanefa a la que se li ha afegit un serrell de color daurat. El capelló va subjectat a la capa a través de quatre botons aglanats de color daurat que s'aguanten amb uns grans traus-baga de corda daurats. El motiu principal del capelló és brocat igualment en fil d'or,una grossa corona floro-vegetal i a sobre una petita creu envolten l'anagrama de Crist. El forro és de color vermell. La capa conserva les dues peces de tancament ornamentades amb el el motiu de la sanefa principal i amb les dues peces metàl·liques per ser cordada. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

131 x 258 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

L'estat és correcte però caldria ubicar-la en un espai idoni sense altres elements a sobre els brocats.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA