Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

NÚM DE REGISTRE

546

CRONOLOGIA

1774

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

capa pluvial

ALÇADA (CM)

18,5 x 282 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

brodat, cosit

MATERIALS UTILITZATS

seda, fil d'or i plata, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Capa pluvial que forma part d'un tern que es composa de: 2 cobrecalzes, 1 gremial?, 1 capa pluvial, 2 bosses de corporals, 2 estoles, 2 maniples i 2 casulles (veure fitxes assossiades). Capa pluvial de seda de color morat sobre la qual s'hi ha brodat amb fils d'or i de plata uns grans motius vegetals: brancatges simètrics que s'entrellacen, i que de fet enmarquen un gros floro que sorgeix com d'un gerro que ocupa la part central de la capa. L'escapulari i el capelló, ambdós ricaments brodats, i de fet tota la capa està envoltada per una franja o galó brodat de fils daurats, amb una sanefa de mostra de garlanda floral o entrallaçat. El capelló, també emmarcat per la mateixa sanefa o galó que acaba amb un serrell de color daurat. Va subjecte a la capa a través de quatre botons aglanats que s'aguanten amb uns traus de corda daurat. El motiu principal del capelló és de nou un gros floro. La capa conserva la peça de tancament amb els corresponents gafets metàl·lics. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro, que és de color lila. Sota el capelló s'hi pot llegir dins garlanda lobulada i brodada en beig la següent inscripció: MICHAEL MOLERO, TOLETANUS.FECIT. TOLETI. ANNO 1774

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

veure descripció

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Taller Miguel Molero

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

Toledo

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

18,5 x 282 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Correcte, però caldria guardar-la correctement.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA