Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

NÚM DE REGISTRE

635

CRONOLOGIA

s. XIX-XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

capa pluvial

ALÇADA (CM)

128,5 x 265 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit

MATERIALS UTILITZATS

seda, fils de plata, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Capa pluvial que forma part del conjunt format per: 1 casulla, 1 cobrecalze i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Capa pluvial de seda de color gris amb una trama de fons de fil platejat i motius florals. L'escapulari el contorneja i el divideix en dues bandes un galó de passamaneria daurat i de mostra geomètrica. El capelló, també emmarcat pel mateix sgaló a la que se li ha afegit un serrell de color daurat. El capelló està en aquest cas cosit a la capa, per la banda de l'escapulari i no té cap mena d'ornamentació en el seu interior. El forro és de color groc. La capa conserva les dues peces de tancament (amb gafets metàl·lics) ornamentades amb el mateix galó. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

128,5 x 265 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Correcte, però està tacada.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA