Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

NÚM DE REGISTRE

2385

CRONOLOGIA

Inicis s.XXI

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Indumentaria

NOM DE L’OBJECTE

Capa pluvial

ALÇADA (CM)

141x186

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Teixit i cosit, fosa

MATERIALS UTILITZATS

Teixit i metall

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Capa vermella. Decoració al voltant del trau central amb un ample fris daurat de motius vegetals. La tanca metàl·lica es forma de dues creus de filigrana.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

141x186

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

Llegat

FONT D’INGRÉS

Llegat del Bisbe Francesc Pardo

DATA D’INGRÉS

08/2022

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

5

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA