Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial del tern de Ginesta

NÚM DE REGISTRE

512

CRONOLOGIA

s. XVIII-XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

capa pluvial

ALÇADA (CM)

124 x 250 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat

MATERIALS UTILITZATS

cotó, fils d'or i plata, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Capa pluvial que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 1 gremial, 1 casulla, 2 dalmàtiques, 2 collarins, 3 maniples, 2 estoles, 2 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Capa pontifical amb forma de mitja circumferència. Tota adornada amb motius florals i llaços fets amb brocat d'or sobre fons de plata. L'escut o capelló és del mateix teixit vorejat per un serrell d'or que alterna amb uns penjolls de fusta recoberts de fil d'or i va subjecte a la capa per tres botons aglanats . Els galons són d'or amb motius geomètrics. El fermall de la peça de tancament és posterior (s. XIX) de plata daurada i porten el nom de Jesús i Maria. Té entrefolre de lli i folre de color beig. Duu cosida roba blanca a la part del coll.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

124 x 250 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

La capa ha estat repuntada amb cotó i a màquina.

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Força ben conservada, però amb desfilaments a la part del coll. Caldria guardar-la de manera més apropidada.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA