Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial del tern de la Puríssima

NÚM DE REGISTRE

561

CRONOLOGIA

1854

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

capa pluvial

ALÇADA (CM)

140 x 293 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brocat

MATERIALS UTILITZATS

seda, or, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Capa pluvial que forma part del tern de la Puríssima que el formen: 2 dalmàtiques, 5 capes pluvials, 2 casulles, 3 estoles, 1 maniple, 1 collarí, 2 bosses de corporals, 1 cobrecalze, 1 cíngol i 2 draps de faristol. Capa pluvial de seda de color blau. L'escapulari el contorneja i el divideix en dues bandes un galó o tira de passamaneria daurat, el mateix que també emmarca el capelló. El capelló està cosit a la capa per la part superior i el voreja un serrell curt de passamaneria daurada. La capa conserva les peces de tancament per ser cordada, una amb gafets metàl·lics i l'altra amb traus-baga de corda. Escrit amb bolígraf el número de IEC al forro. Duu cosida roba blanca a la part del coll. Tota la peça està ricament brocada amb motius disposats de manera simètrica: grosses fulles de palma que s'entrellaçen entre elles a través d'un petit cercle fistonejat amb dues fulles de palma o blat més petites, la qual cosa acaba dibuixant uns grossos medallons, a dins dels quals amb un peu o base de floro s'hi representa un copó que queda coronat per un altre gran motiu floral. La dalmàtica té el forro de color blau i duu cosida al coll una roba blanca.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Taller Garín

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

València

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

140 x 293 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

donació

FONT D’INGRÉS

Bisbe Sivilla i Gener

DATA D’INGRÉS

6 de desembre de 1904

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Ben conservada, però té pèdues en alguns punts està desfilada i té algun estrip. Caldria guardar correctament.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

-Resol. Tom 100, p. 38, 6 de desembre de 1904 -Marquès Casanovas, J., "La capella de la Puríssima", Informe, Diari de Girona, 21 d'octubre de 1987.

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA