Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capitell

NÚM DE REGISTRE

741

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

capitell

ALÇADA (CM)

23'5 x 19 x 25 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

tallat

MATERIALS UTILITZATS

pedra

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Capitell de forma quadrada arrodonit a la part davantera i que està decorat amb amb un relleu esculpit en forma de creu grega dins una circumferència també esculpida.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

23'5 x 19 x 25 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

Siglat anteriorment amb el número 47 escrit en gran i de color vermell a darrera

COMPARTIR

CA