Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capitell amb motius escultòrics

NÚM DE REGISTRE

1709

CRONOLOGIA

Segona meitat s. XVI

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Element arquitectònic

NOM DE L’OBJECTE

Capitell

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Esculpit

MATERIALS UTILITZATS

Pedra calcària nummulítica

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

Bestiari

DESCRIPCIÓ

Capitell amb motius escultòrics policromats corresponent a bestiari. Hi apareixen quatre cossos animals, els dos del centre decapitats i els flanquejants amb cap d'home barbat.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Julià Pujades?

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

Forma part de l'estructura de l'edifici.

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

No

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

4

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

Cap

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

Projecte de documentació de David Moreno Garcia. Pèrdua de policromia

COMPARTIR

CA