Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capitell simple

NÚM DE REGISTRE

1792

CRONOLOGIA

Primera meitat s. XV

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Element arquitectònic

NOM DE L’OBJECTE

Capitell

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Esculpit

MATERIALS UTILITZATS

Pedra calcària nummulítica

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Capitell simple atalosat sense ornament

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Guillem Bofill?

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

Forma part de l'estructura de l'edifici.

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

No

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

4

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

Cap

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

Projecte de documentació de David Moreno Garcia. Pedra desgastada

COMPARTIR

CA