Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Carreu

NÚM DE REGISTRE

728

CRONOLOGIA

mitjans s. I dC

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

fragment d'estructura arquitectònica

ALÇADA (CM)

25'5 x 35 x 24'5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

esculpit, tallat

MATERIALS UTILITZATS

gres de Sant Daniel de Girona

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Bloc de gres en forma de carreu amb una decoració d'òvuls i segetes (cimaci jònic) encara que està molt deteriorat es pot observar algun detall del que podria ser una decoració vegetal en forma de flor o estrella.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

25'5 x 35 x 24'5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOLLA, J.M.: "L'obra de la Seu. Un temple per a una Església." dins de VV.AA: _x000b_La Catedral de Girona. L'Obra de la Seu. Fundació la Caixa. 2003. Pàgs. 107-109.

NOTES I OBSERVACIONS

Hi ha una numeració anterior en vermell però no es pot apreciar.

COMPARTIR

CA