Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Carreu

NÚM DE REGISTRE

764

CRONOLOGIA

mitjans s. I dC

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

fragment d'estructura arquitectònica

ALÇADA (CM)

32 x 39 x 24'5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

esculpit, tallat

MATERIALS UTILITZATS

gres de Sant Daniel de Girona

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Fragment (carreu) de forma rectangular, decorada amb motius geomètrics: òvuls i segetes (cimaci jònic) emmarcat amb unes motllures en forma de bocellet amb incisions quadrades. Peça cantonera de cornisa perquè està decorada per dues cares.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

32 x 39 x 24'5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

VVAA: La Catedral de Girona. L'obra de la Seu. Editat per la Fundació "la Caixa", Barcelona, 2003.

NOTES I OBSERVACIONS

Peça embolicada i amb una etiqueta siglada amb el número 34 a més a més d'altres dades d'interès

COMPARTIR

CA