Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla

NÚM DE REGISTRE

425

CRONOLOGIA

s. XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

casulla

ALÇADA (CM)

108 x 67 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat

MATERIALS UTILITZATS

seda, fil d'or, fil de seda policromats, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Casulla de fons de seda de color ivori brodada amb fils d'or i seda. Tallada recta per la part del darrera i en forma de guitarra pel davant. Tota ella està contornejada per un cordó de passamaneria daurat que acabava amb un petit serrell. Un altre galó de passamaneria daurat i amb motius geomètrics, conterneja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en l'anvers com en el revers marcant clarament l'escapulari. Sobre el fons de seda destaquen les trames de brodats amb fils daurats i policromats (verd, lila, vermell, marró, blau clar i fosc, ...) ornamenten la peça amb motius floro-vegetals de garlandes de branques i rams de flors. Destaca el motiu de flors o arbres de color blau clar. La peça té el forro de color vermell i duu cosida roba blanca al voltant del coll.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

108 x 67 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA