Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla del tern de la Puríssima

NÚM DE REGISTRE

549

CRONOLOGIA

1854

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

casulla

ALÇADA (CM)

106,5 x 70 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brocat

MATERIALS UTILITZATS

seda, or, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Casulla que forma part del tern de la Puríssima que el formen: 2 dalmàtiques, 5 capes pluvials, 2 casulles, 3 estoles, 1 maniple, 1 collarí, 2 bosses de corporals, 1 cobrecalze, 1 cíngol i 2 draps de faristol. Casulla en forma de guitarra amb decoració floral i vegetal feta amb brocat d'or sobre fons de seda de color blau i disposada de manera simètrica: grosses fulles de palma que s'entrellaçen entre elles a través d'un petit cercle fistonejat amb dues fulles de palma o blat més petites, la qual cosa acaba dibuixant uns grossos medallons, a dins dels quals amb un peu o base de floro s'hi representa un copó que queda coronat per un altre gran motiu floral. El galó més estret dóna la volta a tota la casulla i el més gruixut volteja el coll i baixa marcant el rectangle de l'escapulari, tant el vers com en el revers. Duu cosida roba blanca amb punta al coll. El forro és de color blau i duu escrit amb bolígraf el núm. IEC. En la part del darrera de la casulla dins l'escapulari hi ha brodat un gros escut de bisbe tripartit: en els dos quarters superiors i sobre un fons vermell hi ha representades les quatre barres, a la dreta, i una creu a l'esquerra. En el quarter inferior un xai (fet amb fils de brocat platejat) sobre fons blau amb tres estrelles. El contorn de l'escut és daurat i hi ha brodada inscripció amb lletres negres: "PAX · FRATRIBUS· ET · CHARI · TAS · CUM · FIDE". L'escut queda sobreposat al brodat d'una mitra i d'un bàcul. Tot el conjunt englobat sota un gros barret de bisbe corda i borles. En l'interior dins el forro hi ha cosida etiqueta: "M. GARIN HIJOS. Fabrica de toda clase de ornamentos y demas géneros para los mismos. VALENCIA Y MADRID. Cuarde, 26. Mayor 3 y 4." Aquesta inscripció té a banda i banda uns escuts, el de d'esquerra s'hi pot llegir: PIO·PAPA", en el de la dreta: "SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS-VALENCIA"

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Taller Garín

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

València

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

106,5 x 70 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

donació

FONT D’INGRÉS

Bisbe Sivilla i Gener

DATA D’INGRÉS

6 de desembre de 1904

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Força bé, caldria guardar correctement. El forro ha estat afegit en més d'un lloc i té punts on està esparracat.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

-Resol. Tom 100, p. 38, 6 de desembre de 1904 -Marquès Casanovas, J., "La capella de la Puríssima", Informe, Diari de Girona, 21 d'octubre de 1987.

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA