Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla i estola

NÚM DE REGISTRE

2390

CRONOLOGIA

Inicis s.XXI

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Indumentaria

NOM DE L’OBJECTE

Casulla i estola

ALÇADA (CM)

128x183 (casulla) 300x11,8 (estola)

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Teixit i cosit

MATERIALS UTILITZATS

Teixit

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Casulla vermella llisa amb decoració a la vertical central, feta de franges horitzontals de daurat i negre. L’estola es realitza completament amb el joc cromàtic de la franja vertical decorativa de la casulla.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

Etiqueta «Artesania San Daniel Gerona»

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

128x183 (casulla) 300x11,8 (estola)

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

Llegat

FONT D’INGRÉS

Llegat del Bisbe Francesc Pardo

DATA D’INGRÉS

08/2022

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

5

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

2

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA