Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Ceràmica

NÚM DE REGISTRE

1345

CRONOLOGIA

romana

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

Ceràmica

ALÇADA (CM)

23x14x7

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

terra cuita

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Tegula romana

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

23x14x7

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA