Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cirial o candeler d’argent

NÚM DE REGISTRE

55

CRONOLOGIA

s. XVIII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

canalobre

ALÇADA (CM)

80

LLARGADA (CM)

28

AMPLADA (CM)

27

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

fosa, clavat, incís, repussat

MATERIALS UTILITZATS

fusta i plaques de metall i plata

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Cirial amb la base en forma de tres peus imitant les grapes d' un animal. Els peus sostenen cadascun una voluta (amb motius punxonats a les arestes), entremig de les quals apareix un medalló dins el qual hi ha la Mare de Dèu envoltada per un rosari. Després d'una motllura estriada, el candeler continua abalaustrat, amb motius de fulles, fruits, cintes i querubins, sobre un fons punxonat. Cap a la part superior hi ha tres motllures mès. El tub on es col.loca el ciri, a la part superior, té diverses motllures i fils.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

80

LLARGADA (CM)

28

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo, però està inclinat, ha perdut estabilitat.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA