Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Clau de volta

NÚM DE REGISTRE

1914

CRONOLOGIA

c. 1423

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Element arquitectònic

NOM DE L’OBJECTE

Clau de volta

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Esculpit

MATERIALS UTILITZATS

Pedra calcària nummulítica

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

Bíblic

DESCRIPCIÓ

Clau de volta massissa policromada amb representació de la Mare de Déu amb el nen.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Guillem Bofill?, Autor de la pintura: Ramon Solà, 1423

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

Forma part de l'estructura de l'edifici.

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

No

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

5

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

Cap

DESCRIPCIÓ

2005. SUREDA, M. Catedral de Girona. Ed. Aldeada

NOTES I OBSERVACIONS

Projecte de documentació de David Moreno Garcia.

COMPARTIR

CA