Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cobrecalze del tern de la Puríssima

NÚM DE REGISTRE

555

CRONOLOGIA

1854

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

cobrecalze

ALÇADA (CM)

51 x 52,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brocat

MATERIALS UTILITZATS

seda, or, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Cobrecalze que forma part del tern de la Puríssima que el formen: 2 dalmàtiques, 5 capes pluvials, 2 casulles, 3 estoles, 1 maniple, 1 collarí, 2 bosses de corporals, 1 cobrecalze, 1 cíngol i 2 draps de faristol. Cobrecalze de ras de seda de color blau. Tota la peça està ricament brocada amb el motiu floral que distingeix tot el tern: grosses fulles de palma que s'entrellaçen entre elles a través d'un petit cercle fistonejat amb dues fulles de palma o blat més petites, la qual cosa acaba dibuixant uns grossos medallons, a dins dels quals amb un peu o base de floro s'hi representa un copó que queda coronat per un altre gran motiu floral. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro, que també és de color blau.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Taller Garín

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

València

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

51 x 52,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

donació

FONT D’INGRÉS

Bisbe Sivilla i Gener

DATA D’INGRÉS

6 de desembre de 1904

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Ben conservat, el folre està una mica esparracat.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

-Resol. Tom 100, p. 38, 6 de desembre de 1904 -Marquès Casanovas, J., "La capella de la Puríssima", Informe, Diari de Girona, 21 d'octubre de 1987.

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA