Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Collarí

NÚM DE REGISTRE

822

CRONOLOGIA

s. XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

collarí

ALÇADA (CM)

15,5 x 53 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Collarí que forma part d'un conjunt o tern que es composa d'1 casulla i 2 collarins (veure fitxes associades). Collarí de ras de seda morat. Tot ell està contornejat per sanefa-galó daurat amb mostra geomètrica-floral. Cordó i borla lila amb un petit sarrell. El forro és de color lila i duu cosida una roba blanca a la part que es col·loca darrera el coll.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

15,5 x 53 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Ben conservada.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA