Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Contrapès

NÚM DE REGISTRE

747

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

instrument de mesura

NOM DE L’OBJECTE

pes

ALÇADA (CM)

33'5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

64 cm/ 86'5cm

TÈCNIQUES UTILITZADES

tallat, forjat

MATERIALS UTILITZATS

pedra calcària nummolítica i ferro

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Peça de forma cilíndrica que a la part superior hi ha dues anelles de ferro unides a la peça de pedra. A la part superior tambñe hi ha la següent inscripció en relleu: 104 #

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

33'5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

Siglat anteriorment amb el número 66 escrit en gran i de color vermell.

COMPARTIR

CA